Duurzaamheid

Economische duurzaamheid

 • Steun uw plaats! Architect, ambachtslieden… rechtstreeks uit Kalmthout
 • Mindervalide zijn welkom.
 • Wij ondersteunen freelancemedewerkers en homeofficewerkzaamheden.

Sociaal engagement

 • Goed evenwicht tussen werk en privéleven
 • Deelname aan de lokale bedrijfsloop
 • Uitstapjes
 • Wij steunen artsen zonder grenzen

Ecologische duurzaamheid

 • Wij hechten veel belang aan regionale en seizoensgebonden voeding
 • Verse bloemenaanplant
 • PET-vrij/ waterzuivering
 • Repacket – hergebruik van verpakkingen
 • Hergebruik is duurzamer dan recycling – een tweede leven voor verpakkingen

Milieubeleid

Kwaliteit - Missie

VDB International bv staat als familiebedrijf al meer dan 25 jaar garant voor professionaliteit, het continu streven naar de hoogste kwaliteit, voortdurende technologische innovatie op het gebied van fabricatie van gepersonaliseerde en gebruikelijke veiligheidssignalisatie volgens alle nationale en internationale normen en wetten. Onze drukmachines leveren niet alleen hoogwaardige kwaliteit, maar ook duurzaamheid en het gebruik van duurzame milieuvriendelijke inkten en materialen staat bij ons op de eerste plaats.

Wij streven er voortdurend naar om onze nationale en internationale klanten in de chemische en petrochemische industrie zowel ook de offshore industrie, ziekenhuizen, laboratoria, met raad en daad ter zijde te staan, omdat ook wij weten dat “TIJD” een belangrijke zakelijke-, levens- en milieuvriendelijke factor is.

Het gegeven vertrouwen van onze klanten is ons succes!

Milieubeleid en visie

De directie van VDB International beschouwt de zorg voor het milieu als een structureel onderdeel binnen haar bedrijfsdoelstellingen en verbindt zich door het opstellen van deze ”Beleidsverklaring Milieu” haar milieuprestaties continue te verbeteren. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker van VDB International. Alle medewerkers zijn zich bewust van dit milieubeleid en dienen hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures binnen dit beleid.

Onze visie:

Onze klanten zijn onze kopers, die wij graag op een verantwoorde, informerende, verhelderende manier bedienen en kwalitatief hoogstaand en met het oog op duurzaamheid, duurzaam willen beleveren. Wij vervolgden dit standpunt al vanaf de start van onze productie in 2010 en wij zijn blij dat men inmiddels hieromtrent hogere standaards ontwikkeld heeft.    

Onze kernwaarden:

Vertrouwen, Correctheid, Service, hoogste kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en ondernemend zijn.

Voortvloeiend uit onze visie streven wij ernaar om de milieubelasting bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering te minimaliseren en dat veiligheid en gezondheid van onze klanten, medewerkers, leveranciers en samenleving in het algemeen centraal staan.                                                                                                                                                                                        

Om dit te realiseren verplicht de directie zich aan het volgende:

 • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn;
 • Voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en andere relevante eisen;
 • Informeren van alle betrokken medewerkers, hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en deze

   medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen   

   en preventieve maatregelen te nemen;

 • Nieuwe en veranderende methoden, middelen en processen vooraf beoordelen op milieuaspecten;
 • Milieu gezien wordt als een primaire verantwoordelijkheid van zowel directie als ook op alle niveaus, waarbij actieve en

   zichtbare betrokkenheid van het management in uitvoering als belangrijke voorwaarde wordt gezien;

 • Voortaan jaarlijks een terugblik plaats vindt van de bereikte milieudoelstellingen.