privacy policy

Privacybeleid

 

Tenzij hieronder anders is bepaald, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders is bepaald.

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (server log files). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de probleemloze werking van onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

 

Klantenrekening

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonsgegevens in de mate die daar wordt gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw klantenrekening zal dan worden verwijderd.

 

Verzameling, verwerking, gebruik en behandeling van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Indien deze niet wordt verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relatie of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, gaat het bijvoorbeeld om ontvangers van de volgende categorieën Verzenddienstverleners, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

 

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afwikkeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Daartoe kunt u zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons een kennisgeving te sturen. Uw e-mailadres zal dan van de distributielijst worden verwijderd.

 

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

Doorsturen van het e-mail adres naar de verzendmaatschappij voor informatie over de status van de verzending

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan de expediteur, voor zover u daarmee tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doel van het doorgeven van uw e-mail adres is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

 

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal.

 

 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

 

Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze sitebezoekers te analyseren.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het bekijken van de pagina, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina’s, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten.Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 par. 3 p. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevend legitiem belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

U kunt het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op alle apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Google Analytics opt-out.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc.

Wij gebruiken het online advertentieprogramma “Google Ads” op onze website en in deze context conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd op websites van Ads klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op wettelijke voorschriften.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

U kunt het gebruik van cookies door derde aanbieders ook deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere informatie over de opt-out toe te passen.

Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

bezwaar te maken tegen de opslag van persoonsgegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Als gevolg daarvan zult u niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

 

Duur van de opslag

Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

 

VDB International bv

Achterbroeksteenweg 223

B – 2920 Kalmthout

E-mail: info@vdb-international.com

Tel: +32 (0) 3 295 3332

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Jacob Vandenberg

Achterbroeksteenweg 223      

B – 2920 Kalmthout                                                                                 

administration@vdb-international.com

+32 (0) 3 295 3332

 

 

laatste update: 11/05/2021