Plantidentficatie

Wij ondersteunen u bij de projectplanning en signalisatie/etikettering van uw installatie.

TAAKOMSCHRIJVING

Wij ondersteunen u bij de uitvoering en realisatie van de projectplanning en etikettering van uw installatie.
Wij registreren voor u de actuele toestand van de installatie en documenteren deze.Bepalen het type, het formaat, het materiaal en de etikettering van de markering, rekening houdend met toekomstige chemische en mechanische belastingen.
Een duidelijke en beknopte etikettering vermindert het risico op ongevallen, verhoogt de veiligheid op het werk, versnelt de operationele workflow en bespaart zo kosten! Of het nu gaat om een fabriek in bedrijf of een nieuwe fabriek.
Wij ontwerpen de markeer-templates voor u, produceren en leveren de gewenste markeringen volgens de gepresenteerde en geselecteerde markeermethoden.
In onderling overleg plannen we samen met u de voorbereiding en uitvoering van de montage van de gewenste markering.

PROJECTPLANNING

Klantengesprekken en -advies, projectplanning

NORMEN EN RICHTLIJNEN

Klantengesprekken en -advies, projectplanning - taakomschrijving, bepaling van de markeringsprocedure – bepaling van de optimale markering van uw installatie, onder inachtneming van de momenteel geldende wettelijke eisen, voorschriften, normen en richtlijnen.

IDENTIFICATIEPLANNING

Identificatieplanning en montage aan de hand van actuele R&I schema's of eerdere inspecties ter plaatse om de omvang van de identificatie te bepalen.

BEPAALING VAN TYPE, FORMAAT EN MATERIAAL

Bepaling van het type, formaat, materiaal en etikettering van de markering, rekening houdend met toekomstige chemische, mechanische en thermische belastingen. Of het nu gaat om een operationele of een nieuwe fabriek, een duidelijke en beknopte markering vermindert het risico op ongelukken, verhoogt de arbeidsveiligheid, versnelt de operationele workflow en bespaart zo kosten!

LEIDINGSCHEMAS

Op verzoek stellen wij voor u, door middel van leidingschema's, markeringslijsten op en formuleren de korte doelgerichte teksten voor bordhouders en markeringsbanden.

DESKUNDIGE MONTEURS

Onze deskundige monteurs werken zelfstandig volgens leidingdiagrammen of volgens de voorafgaande markering door ons of de klant.

UW VOORDEEL:

U krijgt alles uit één hand! IN-HOUSE-PRODUCTION! Zo garanderen wij een soepel en tijdbesparend markeerproces met als doel u een optimale, kwalitatief hoogwaardige, gebruiksvriendelijke gemarkeerde installatie te overhandigen.