Verklaring gegevensbeveiliging

Wie we zijn

Voorgestelde tekst: Het adres van onze website is: https://vdb-international.com.

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw
persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor
het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken
. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover in de volgende verwerkingsoperaties (
) geen andere vermelding is opgenomen.
"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.

MServer log bestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden
gebruiksgegevens door uw
internetbrowser doorgegeven en in loggegevens (server log files) opgeslagen.
Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en
tijdstip van toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens
worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van onze website
te waarborgen en om onze diensten te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens toe te wijzen aan een
specifieke persoon.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens
(naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt
. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door
uw bericht te sturen, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De
verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de
rechtmatigheid van de verwerking
die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw
gegevens worden dan gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik
.

Klantenrekening

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonsgegevens in
de daar aangegeven omvang. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring op
te verbeteren en de verwerking van uw bestellingen te vereenvoudigen. De
verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming
te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van
toestemming die tot de intrekking is uitgevoerd. Uw klantenrekening
zal dan worden verwijderd.

Verzameling, verwerking, gebruik en behandeling van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend,
voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de behandeling van uw vragen op
. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract
. Wordt deze niet verstrekt, dan kan geen contract worden gesloten:
. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de
nakoming van een contract met u. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden
zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn
onze servicepartners die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relatie
of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking
. Naast de in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde ontvangers
zijn dat bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën:
Dienstverleners voor verzending, dienstverleners voor betaling, dienstverleners voor merchandisingbeheer,
Dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping.

Handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De reikwijdte van de
gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afwikkeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Daartoe kunt u zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons een kennisgeving te sturen. Uw e-mailadres zal dan uit de distributielijst worden verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Doorsturen van het e-mailadres naar verzendbedrijven voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, voor zover u daarmee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doel van deze overdracht is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij gebruiken op onze website ook cookies om het surfgedrag van onze sitebezoekers te analyseren.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Gebruik van Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De verwerking van gegevens dient voor de analyse van deze website en de bezoekers ervan, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het bekijken van de pagina, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteit.Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webgeheugen in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van § 15 par. 3 p. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
U kunt het verzamelen door Google van door Google Analytics gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Om te voorkomen dat gegevens door Google Analytics op alle apparaten worden verzameld, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Google Analytics opt-out.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.

Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in deze context conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd op websites van Ads klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op wettelijke voorschriften. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
U kunt het gebruik van cookies door derde aanbieders ook deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar gegeven verdere informatie over de opt-out toe te passen.
Meer gedetailleerde informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in deze context conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd op websites van Ads klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.

U kunt gepersonaliseerde reclame voor u deactiveren in de reclame-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. U kunt ook het gebruik van cookies door derde aanbieders verhinderen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoekenop https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar gegeven verdere informatie over de opt-out toe tepassen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

persoonlijke gegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Als gevolg daarvan zult u niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.
Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Duur van de opslag

Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

VDB International bv

Achterbroeksteenweg 223
B - 2920 Kalmthout Email: info@vdb-international.com
Tel: +32 (0) 3 295 3332

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Jacob Vandenberg
Achterbroeksteenweg 223 B - 2920 Kalmthout
administration@vdb-international.com
+32 (0) 3 295 3332